Produkty


Stěrky

Podlahová stěrka
ROVINAL
Samonivelační stěrka
ROVINAL S06
Samonivelační stěrka
ROVIAL S07


Vysprávková hmota

Vysprávková hmota ROVINAL V010


Penetrační směsi, disperze

Penetrační směs 040Penetrační směs 02Disperze D 2802 ADisperze M 540 I


Doplňkový sortiment

Doplňkový sortiment


Obecné aplikační pokyny

Podklad musí být vyzrálý, suchý, zbavený mechanických nečistot, mastnoty a zbytku starých lepidel. Porézní a nesoudržné podklady musí být před stěrkováním vždy ošetřeny penetračním disperzním nátěrem. Suchá směs se za současného míchání (nejlépe elektrickým míchadlem) nasype do studené čisté vody v předepsaném míchacím poměru. Rozmícháním vznikne kašovitá hmota bez hrudek, která se nalévá přímo na připravený podklad. Během tuhnutí nesmí být vystavena spadu mechanických nečistot a působení vody.
Aplikace stěrky se provádí při teplotách podkladu a okolí vyšších než 5°C. Pochůznost a připravenost k pokládání závisí na typu stěrky a okolních podmínkách. Pracovní nářadí je nutno ihned po práci omýt vodou. Lepení podlahových krytin se provádí běžnými lepidly na podlahové krytiny.


Balení a skladování

Papírový pytel 25 kg.
V uzavřeném obalu v suchých prostorách je záruční doba 6 měsícu od data výroby. Chránit před vlhkem.
Kompletní seznam a obsah technických listů ke všem produktům společnosti Mons Kutná Hora s.r.o.


Kontakt

Email: info@monskh.cz
Tel/Fax: +420 483 384 208

© MONS Kutná Hora | Programování a design Petr Hejl