Legislativa


1. Zákon č.22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/200 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související nařízení vlády.
Všechny vyrovnávací hmoty a stěrky jsou certifikovány Autorizovanou osobou č. 212, Centrum stavebního inženýrství, a. s., Pražská 16, 102 21 Praha 10.


2. Zákon č. 157/1998 Sb. ve znění zákona č. 352/1999 Sb. o chemických látkách a předpisy související.
Na všechny vyrovnávací hmoty a stěrky jsou vypracovány bezpečnostní listy, balené výrobky jsou označovány výstražnými symboly dle vyhlášky č. 26/1999 Sb.


3. Zákon č. 18/1999 Sb. (atomový zákon) a vyhláška č. 184/1997 Sb.
Všechny vyrovnávací hmoty a stěrky jsou 1 x ročně měřeny na stanovení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech. Tento obsah je trvale pod povolenou hranicí.


4. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech.
Naše společnost plní disperzní pastovitou stěrku do plastových věder s víky, které nakupuje od firmy Wolf Plastics s. r. o. jako obal. Tato firma vydala "Prohlášení o uvedení obalu na trh", zajištuje materiálové označení obalu příslušnými symboly a platí příslušné poplatky za zpětný odběr a využití odpadu z obalu.
Suché samonivelační směsi jsou plněny do papírových pytlů s PE nástřikem. U těchto obalů plní výše uvedené povinnosti naše společnost.
Předpisy a nařízení související s naší činností.


Kontakt

Email: info@monskh.cz
Tel/Fax: +420 483 384 208

© MONS Kutná Hora | Programování a design Petr Hejl